Kontrollenhet, SAM4S SCU-100A

Ett certifierat kassaregister är ett tillverkardeklarerat kassaregister som är kopplat till en certifierad kontrollenhet. Kontrollenheten SCU-100 går att koppla mot både enkla kassaregister och avancerade PC baserade kassasystem.

SCU-100 har utvecklats för att uppfylla skatteverkets kassalag SFS 2007:592. Från och med den 1 Januari 2010 så måste alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontantbetalning ha ett certifierat kassaregister.