KONTROLLENHETEN.SE

Screenshot_2019-02-07 Kontrollenheten se, typ A - DATORAMA Distribution - ECR and POS products

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett certifierat kassaregister är ett tillverkardeklarerat kassaregister som är kopplat till en certifierad kontrollenhet. Kontrollenheten.se går att koppla mot både enkla kassaregister och avancerade PC baserade kassasystem.

Kontrollenheten.se har utvecklats för att uppfylla skatteverkets kassalag SFS 2007:592. Från och med den 1 Januari 2010 så måste alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontantbetalning ha ett certifierat kassaregister.