Skåp

Kassaskåp

Kassaskåp skyddar värdefulla handlingar, kontanter, guld, smycken, mynt- och frimärkssamlingar etc, mot både stöld och brand. Flera kassaskåp är försedda med skärskydd, borrskydd och sprängsäkring och har i sin konstruktion ett verkligt effektivt brytmotstånd.

Dokumentskåp

Dokumentskåp som är inbrottsklassade skyddar dina dokument mot brand under en viss tid och hetta.

Datamediaskåp

Datamediaskåp är förvaringsenheter konstruerade för att skydda datamedia och andra fukt- och värmekänsliga media mot värme, fukt och gaser. Stöldskyddet är på grund av skåpens konstruktion lågt och skåpen bör därför inte användas för förvaring av sekretessbelagda eller stöldbegärliga datamedia.

Deponeringsskåp

Skåp med utvändig, utdragbar deponeringslåda med eller utan lås. I och med den utvändiga deponeringslådan godkänner försäkringsbolagen ingen kontantförvaring i deponeringsskåp.

Brandskyddande dokumentskåp

Dokument- och vertikalskåp (lådskåp) är förvaringsenheter konstruerade för att skydda dokument och andra handlingar av papper mot brand. Stöldskyddet är lågt och skåpet bör därför inte användas för förvaring av sekretessbelagda handlingar eller värdepapper.

Säkerhetsskåp

Kraftfulla plåtskåp tillverkade i 4 mm stålplåt, konstruerade för att skydda innehållet i skåpet mot inbrott, dock på en lägre nivå än värdeskåpen. Säkerhetsskåpen har inget brandskydd.

Värdeskåp

Värdeförvaringsenhet för skydd av pengar, värdeföremål och värdehandlingar mot inbrott. Tack vare skåpens konstruktion ges även brandskydd.

Kontakta någon av våra säljare för mer information om produkterna.